Vsaka lokacija je edinstvena. Z oceno njenih fizičnih in družbenih značilnosti zagotovimo, da bo bodoči skate park prispeval k izboljšanju uporabnosti lokacije in bo sovpadal v okolico.

Področja, ki jih velja raziskati;

General – geographical location, plot boundary, entrance locations, city security, etc.

Adjacent buildings – distances, use, noise level, …

Legal restrictions – naravna zaščitena območja, kulturna dediščina, prednost poti, …

Access – public routes, emergency vehicle access, existing routes within the location,...

Typography – different levels, key features.

Podzemeljski priključki – električna napeljava, vodovodne cevi, plinovodi, komunalni jaški, … 

Geodetska slika lokacije – določitev trdnosti podlage, načrtovanje izkopa, nastuja, odvodavanja, …

Ko pridobimo potrebne podatke o lokaciji in proračun za končno izvedbo se pripravi idejna zasnova(IDZ) in ponudba za načrtovanje. Končana idejna zasnova temelji na funkcionalnosti za bodoče uporabnike in umestitvi v okolje. 

Tri ključna področja za izris;

Location – orientation, access, context, history, use, …
Design plan – customer and user requirements, budget, ...
Skate park typology – type of skate park, other program, use

Cilj 3D modela je predstavitev potencialnega projekta.  3D izris pomaga načrtovati vsak korak in določiti pristop k gradnji. Izdelava 3D modela se začne pri načrtovanju in se tekom procesa prilagaja. S 3D modelom in vizualizacijo naročnik in bodoči uporabniki dobijo popoln vpogled v  projekt, tako da lahko podajo potrebna mnenja in zahteve. 3D risbe v primeru več kot enega izvajalca gradbenih del skate parka omogočajo natančnost pri načrtovanju in izvedbi.

Key advantages of 3D skate park models;
Project visualization – enables a better understanding of the scope of the project
Sale of the project - fundraising for the implementation of the skate park
Improving project speed – Izvajalcem gradnje pomaga prihraniti čas v gradbenem procesu
Accuracy and control – full control and precision prevent errors

V načrtovalni fazi se določi postopek izvedbe del glede na zahtevnost in velikost projekta. Sledi izračun materialov in njihova dobavljivost v okolici.

Praktična izvedba/realizacija se deli na tri faze;

Priprava gradbišča in zemeljska dela.

Opažna in betonska dela.

Zaključna, estetska dela na betonu in ureditev okolice.