Vsaka lokacija je edinstvena. Z oceno njenih fizičnih in družbenih značilnosti zagotovimo, da bo bodoči skate park prispeval k izboljšanju uporabnosti lokacije in bo sovpadal v okolico.

Področja, ki jih velja raziskati;

Splošno – geografska lokacija, meja parcele, lokacije vhodov, varnost mesta, …

Sosednje stavbe – razdalje, uporaba, raven hrupa, …

Zakonske omejitve – naravna zaščitena območja, kulturna dediščina, prednost poti,…

Dostop – javne poti, zasilni dostop z vozili, obstoječe poti znotraj lokacije, …

Tipografija – različne ravni, ključne lastnosti.

Ko pridobimo potrebne podatke o lokaciji in proračun za končno izvedbo se pripravi idejna zasnova(IDZ) in ponudba za načrtovanje. V primeru, da je skupnost bodočih uporabnikov prisotna v bližnjem okolju, se po željah povpraša tudi bodoče uporabnike.

Tri ključna področja;

Lokacija – usmerjenost, dostop, kontekst, zgodovina, uporaba, …
Načrt oblikovanja – zahteve strank in uporabnikov, proračun, …
Tipologija skate parka – vrsta skate parka, drugi program, uporaba

Cilj 3D modela je predstavitev potencialnega projekta. Model pomaga načrtovati vsak korak in določiti izvedljivost različnih odločitev. Izdelava 3D modela se začne že pri začetnem načrtovanju in se spreminja in prilagaja, ko projekt napreduje. S 3D modelom in vizualizacijo naročnik / bodoči uporabniki dobijo popoln vpogled v tekoči / končani projekt, tako da lahko podajo potrebna mnenja in priporočila. Poleg tega te risbe  v primeru večjih podizvajalcev graditeljem skate parka omogočajo natančnost pri načrtovanju.

Ključne prednosti modelov 3D skate parka;
Vizualizacija projekta – omogoča boljše razumevanje obsega projekta
Prodaja projekta – zbiranje sredstev za izvedbo skate parka
Izboljšanje hitrosti projekta – gradbenikom pomaga prihraniti čas v gradbenem procesu
Natančnost in nadzor – popoln nadzor in natančnost preprečujeta napake