Vsaka lokacija je edinstvena. Z oceno njenih fizičnih in družbenih značilnosti zagotovimo, da bo bodoči skate park prispeval k izboljšanju uporabnosti lokacije in bo sovpadal v okolico.

Področja, ki jih velja raziskati;

Splošno – geografska lokacija, meja parcele, lokacije vhodov, varnost mesta, …

Sosednje stavbe – razdalje, uporaba, raven hrupa, …

Zakonske omejitve – naravna zaščitena območja, kulturna dediščina, prednost poti,…

Dostop – javne poti, zasilni dostop z vozili, obstoječe poti znotraj lokacije, …

Tipografija – različne ravni, ključne lastnosti.

Ko pridobimo potrebne podatke o lokaciji in proračun za končno izvedbo se pripravi idejna zasnova(IDZ) in ponudba za načrtovanje. V primeru, da je skupnost bodočih uporabnikov prisotna v bližnjem okolju, se po željah povpraša tudi bodoče uporabnike.

Tri ključna področja;

Lokacija – usmerjenost, dostop, kontekst, zgodovina, uporaba, …
Načrt oblikovanja – zahteve strank in uporabnikov, proračun, …
Tipologija skate parka – vrsta skate parka, drugi program, uporaba

Cilj 3D modela je predstavitev potencialnega projekta. Model pomaga načrtovati vsak korak in določiti pristop k gradnji. Izdelava 3D modela se začne že pri načrtovanju in se spreminja in prilagaja, ko projekt napreduje. S 3D modelom in vizualizacijo naročnik / bodoči uporabniki dobijo popoln vpogled v tekoči / končani projekt, tako da lahko podajo potrebna mnenja in priporočila. Poleg tega te risbe  v primeru večjih podizvajalcev graditeljem skate parka omogočajo natančnost pri načrtovanju.

Ključne prednosti modelov 3D skate parka;
Vizualizacija projekta – omogoča boljše razumevanje obsega projekta
Prodaja projekta – zbiranje sredstev za izvedbo skate parka
Izboljšanje hitrosti projekta – Izvajalcem gradnje pomaga prihraniti čas v gradbenem procesu
Natančnost in nadzor – popoln nadzor in natančnost preprečujeta napake