Vsaka lokacija je edinstvena. Z oceno njenih fizičnih in družbenih značilnosti zagotovimo, da bo bodoči skate park prispeval k izboljšanju uporabnosti lokacije in bo sovpadal v okolico.

Področja, ki jih velja raziskati;

Splošno – geografska lokacija, meja parcele, lokacije vhodov, varnost mesta, …

Sosednje stavbe – razdalje, uporaba, raven hrupa, …

Zakonske omejitve – naravna zaščitena območja, kulturna dediščina, prednost poti, …

Dostop – javne poti, zasilni dostop z vozili, obstoječe poti znotraj lokacije, …

Tipografija – različne ravni, ključne lastnosti.

Podzemeljski priključki – električna napeljava, vodovodne cevi, plinovodi, komunalni jaški, … 

Geodetska slika lokacije – določitev trdnosti podlage, načrtovanje izkopa, nastuja, odvodavanja, …

Ko pridobimo potrebne podatke o lokaciji in proračun za končno izvedbo se pripravi idejna zasnova(IDZ) in ponudba za načrtovanje. Končana idejna zasnova temelji na funkcionalnosti za bodoče uporabnike in umestitvi v okolje. 

Tri ključna področja za izris;

Lokacija – usmerjenost, dostop, kontekst, zgodovina, uporaba, …
Načrt oblikovanja – zahteve strank in uporabnikov, proračun, …
Tipologija skate parka – vrsta skate parka, drugi program, uporaba

Cilj 3D modela je predstavitev potencialnega projekta.  3D izris pomaga načrtovati vsak korak in določiti pristop k gradnji. Izdelava 3D modela se začne pri načrtovanju in se tekom procesa prilagaja. S 3D modelom in vizualizacijo naročnik in bodoči uporabniki dobijo popoln vpogled v  projekt, tako da lahko podajo potrebna mnenja in zahteve. 3D risbe v primeru več kot enega izvajalca gradbenih del skate parka omogočajo natančnost pri načrtovanju in izvedbi.

Ključne prednosti modelov 3D skate parka;
Vizualizacija projekta – omogoča boljše razumevanje obsega projekta
Prodaja projekta – zbiranje sredstev za izvedbo skate parka
Izboljšanje hitrosti projekta – Izvajalcem gradnje pomaga prihraniti čas v gradbenem procesu
Natančnost in nadzor – popoln nadzor in natančnost preprečujeta napake

V načrtovalni fazi se določi postopek izvedbe del glede na zahtevnost in velikost projekta. Sledi izračun materialov in njihova dobavljivost v okolici.

Praktična izvedba/realizacija se deli na tri faze;

Priprava gradbišča in zemeljska dela.

Opažna in betonska dela.

Zaključna, estetska dela na betonu in ureditev okolice.